เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

      พ.อ.ไพโรจน์  แจ้งพิมาย  นายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ ผศ.เขตสกลนคร  ร่วมทำบุญวันทหารผ่านศึกประจำปี 2561 ของชมรมเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอส่องดาว จ.สกลนคร  เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับทหารผ่านศึกที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละ ณ ศูนย์ประสานงานโอทอป ชมรมเครือข่ายทหารผ่านศึก อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  หัวหน้างานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 042-711677