ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสกลนคร ภารกิจให้การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


 

 7 สิงหาคม 2562
นายวิทูลย์ แสนอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. พร้อมด้วย สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ สมาชิกสมหวัง ไชยเชษฐ์ อดีตประธานเครือข่าย ณ เมรุสำนักสงฆ์ดงเย็น บ.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
  

 8 สิงหาคม 2562
นางสุมนทิพย์ อยู่สำราญ ผช.หส.ผศ.ส.น. และ พนักงาน ผศ.ส.น. ออกบริการหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ณ หอประชุม อ.เมือง จ.มุกดาหาร และ นิคมฯ ทหารผ่านศึก อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
 
 

 6 สิงหาคม 2562
นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. และ พนักงาน ผศ.ส.น ออกบริการหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
  

 6 สิงหาคม 2562
นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. และ พนักงาน ผศ.ส.น. เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจทหารผ่านศึกพิการ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว ไม้เท้าค้ำยัน ผ้าห่ม และ ดำเนินการขอเงินช่วยเหลือรายเดือนจาก อผศ.
 

10 เมษายน 2562
นางนงนุช พันธ์ชูจิตร หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. และ พนักงาน ผศ.ส.น. ออกบริการหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร และ นิคมฯ ทหารผ่านศึก อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหา
  

 10 เมษายน 2562
พนักงาน ผศ.ส.น. รดน้ำ ขอพร ผู้บังคับบัญชา นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. และ พ.อ. อัมพร ศูนย์ศร อุปนายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์


 
 

  6 เมษายน 2562

     4 เมษายน 2562
นางสุมนทิพย์ อยู่สำราญ ผช.หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. ออกบริการหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสิทธิการสงเคราะห์กับทหารผ่านศึกและครอบครัว ณ ที่ว่าการอำเภอโพนสวรรค์ จ.นครพนม
 


 
2 เมษายน 2562
นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น. สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร เครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอบ้านม่วง ร่วมงาน วันสายใจไทย ณ วัดป่าศิริธรรม ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนค
  

 4 เมษายน 2562
นางสุมนทิพย์ อยู่สำราญ ผช.หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจทหารผ่านศึกพิการ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว ไม้เท้าค้ำยัน ผ้าห่ม และ ดำเนินการขอเงินช่วยเหลือรายเดือนจาก อผศ.
 
 

 29 ตุลาคม 2561
นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น. นำชมรมเครือข่ายทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก อ.ส่องดาว จ.สกลนคร เดินทางศึกษาดูงาน ณ สวนชลยาร์ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.เมือง จ.สกลนคร


   
 

 25 ตุลาคม 2561
ศ.ส.น. มอบหมายให้ นายวิทูลย์ แสนอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. พร้อมด้วยพนักงานออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จ.สกลนคร ประจำเดือน ต.ค 61 ณ รร.บ้านโพธิ์ตาก ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
  

  26 ตุลาคม 2561
ผศ.ส.น. มอบหมายให้ นายวิทูลย์ แสนอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อผศ. ในพื้นที่ จ.สกลนคร
 
 

 18 ตุลาคม 2561
นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. เป็นผู้แทนมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก เดินทางไปเยี่ยมและมอบข้าวสารเหนียวพร้อมเงินช่วยเหลือ ให้กับครอบครัว พลฯ ประดิษฐ์ ฮุงหวน ณ อำเภอพังโคน จ.สกลนคร
  

 13 ตุลาคม 2561 
นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง จ.สกลนค 
 
 

 13 ตุลาคม 2561
นางสุมนทิพย์ อยู่สำราญ ผช.หส.ผศ.ส.น. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น.ร่วมกับมทบ.29 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
  

 12 ตุลาคม 2561
ผศ.ส.น. มอบหมายให้ นายวิทูลย์ แสนอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อผศ. ในพื้นที่ จ.สกลนคร และ จ.นครพนม
 
 
        
 

 5 มิถุนายน 2561
ผศ.ส.น. มอบหมายให้ นายวิทุลย์ แสนอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ส.น. ออกบริการหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคม บ้านทุ่งดู่ หมู่ 6 อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร  
   19 มิถุนายน 2561
นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น นำสมาชิกเครือข่ายทหารผ่านศึก ร่วมกิจกรรม โครงการปลูกป่า "4 อาสาปลูกป่าประชารัฐ"  ณ วัดป่าสักกุดแฮด ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จว.สกลนคร

 
 

 24 พฤษภาคม 2561
นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. และ พ.อ.ไพโรจน์ แจ้งพิมาย นายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. ร่วมกิจกรรม มทบ.29 และจังหวัดสกลนคร ปลูกพืชอาหารช้างสำคัญ "จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ บริเวณหน้าโรงช้างต้น พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร 
  

 29 พฤษภาคม 2561
นางนงนุช พันธ์ชูจิตร หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น. และ สมาชิกเครือข่ายทหารผ่านศึกนอกประจำการ เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะและบำเพ็ญประโยชน์ ในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร  
 
 

 5 พฤษภาคม 2561
พ.อ ศุภการ บุบพันธ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 พร้อมด้วยคณะนายทหาร เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจหารผ่านศึกพิการ ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม   
  

  22 พฤษภาคม 2561
ผศ.ส.น. มอบหมายให้ นายวิทูลย์ แสนอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อผศ. ในพื้นที่ จ.สกลนคร และ จ.นครพนม 
 
 

 11 พฤษภาคม 2561
ผศ.ส.น. มอบหมายให้ นายวิทูลย์ แสอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. เดินทางไปตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกที่มีภูมิลำเนา จ.มุกดาหาร เพื่อประกอบการพิจารณาบรรจุเป็นสมาชิกนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว
  

 15 พฤษภาคม 2561
นายวิทูลย์ แสอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. เดินทางไปออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ณ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
 
 

 10 พฤษภาคม 2561
นางสุมนทิพย์ อยู่สำราญ ผช.หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. เดินทางไปออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ณ จ.มุกดาหาร
  

 10 พฤษภาคม 2561
นางสุมนทิพย์ อยู่สำราญ ผช.หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ทหารผ่านศึกเพื่อประกอบการพิจารณาขอที่ดินทำกินจาก อผศ.
 
 

 8 พฤษภาคม 2561 
นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. เดินทางไปเยี่ยมทหารผ่านศึกพิการ ในพื้นที่ อำเภอวานรนิวาส จว.สกลนค
  

 9 พฤษภาคม 2561 
ผศ.ส.น. มอบหมายให้ นายวิทูลย์ แสนอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อผศ. ในพื้นที่ จ.นครพนม
 
 

 1 พฤษภาคม 2561
นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ส.น. ร่วมกิจกรรมสภากาแฟและกีฬาเพื่อสุขภาพ 4.0 ครั้งที่4/61 ร่วมออกกำลังกาย เต้นแอโรบิก เดิน วิ่ง รอบสระพังทอง ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร  ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนคร (สระพังทอง) อ.เมือง จ.สกลนค
  


 
8 พฤษภาคม 2561
นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. เดินทางไปออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 
        
 

  27 เมษายน 2561
ผศ.ส.น. มอบหมายให้ นายวิทูลย์ แสอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร
  

 27 เมษายน 2561
นางสุมนทิพย์ อยู่สำราญ ผช.หส.ผศ.ส.น. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น. และ สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร นำสมาชิกเครือข่ายทหารผ่านศึก เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
 
 

 24 เมษายน 2561
ผศ.ส.น. มอบหมายให้ นายวิทูลย์ แสนอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อผศ. ในพื้นที่ จ.มุกดาหาร
  

  26 เมษายน 2561
ผศ.ส.น. มอบหมายให้ นายวิทูลย์ แสอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. และ สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ อำเภอน้ำอูน จ.สกลนคร
 
 

 19 เมษายน 2561
นางสุมนทิพย์ อยู่สำราญ ผช.หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. เดินทางไปออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ณ จ.มุกดาหาร
  

 19 เมษายน 2561
นางสุมนทิพย์ อยู่สำราญ ผช.หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. เดินทางไปเยี่ยม เดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกพิการ ในพื้นที่ จ.มุกดาหาร
 
 

 10 เมษายน 2561
นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. และ พนักงาน ผศ.ส.น. เดินทางไปเยี่ยมเยียนครอบครัว พลฯ ประดิษฐ์ ฮุงหวน โดยมีบุตรพิการถึง 4 คน ณ อำเภอพังโคน จว.สกลนคร
  

 18 เมษายน 2561
ผศ.ส.น. มอบหมายให้ นายวิทูลย์ แสนอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อผศ. ในพื้นที่ จ.สกลนคร
 
 

 10 เมษายน 2561
นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. เดินทางไปออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่  ณ ที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์ จว.สกลนคร
  

 10 เมษายน 2561
นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกพิการ ในพื้นที่ อำเภอเจริญศิลป์ จว.สกลนคร
 
 

 5 เมษายน 2561 
ผศ.ส.น. ร่วมกิจกรรมบันทึกเทปรายการ SUPER 60 PLUS อัจฉริยะพันธุ์เก๋า ณ โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  

 7 เมษายน 2561
นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น.พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น.ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า อผศ. ณ ที่พักสงฆ์โนนนาคน้อย ต.หินโงม อ.เมือง จั.หนองคาย
 
 

 4 เมษายน 2561
ผศ.ส.น. มอบหมายให้ นายวิทูลย์ แสอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. ร่วมกับสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร เดินทางไปชี้แจงสิทธิการสงเคราะห์ ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม จ.นครพนม


  

 4 เมษายน 2561
ผศ.ส.น. มอบหมายให้ นายวิทูลย์ แสอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. ร่วมกับ สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร เดินทางไปเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกที่พิการ ในพื้นที่ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
 
 

 2 เมษายน 2561 
นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา
 

2 เมษายน 2561
นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น. ร่วมงานวันสายใจไทย ประจำปี 2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

 

 27 มีนาคม 2561
นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น. ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่า และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ของชมรมข้าราชการทหารนอกประจำการ มทบ.29 ณ ห้องโกพลรัตน์ โรงแรมอิมพิเรียลสกล
  

 28 มีนาคม 2561
ผศ.ส.น. มอบหมายให้ นายวิทูลย์ แสนอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อผศ. ในพื้นที่จ.สกลนค
 
 .


 
23 มีนาคม 2561
ผศ.ส.น. มอบหมายให้ นายวิทูลย์ แสอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกพิการ ในพื้นที่ อ.พรรณนานิคม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร และ อ.นาหว้า จ.นครพน
  

 23 มีนาคม 2561
ผศ.ส.น. มอบหมายให้ นายวิทูลย์ แสนอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อผศ. ในพื้นที่จ.สกลนคร และ จ.นครพนม
 
 

 21 มีนาคม 2561
ผศ.ส.น. จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพปี 2561 หลักสูตร ผลิตภัณฑ์สานด้วยเส้นพลาสติก ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านขุนเจริญ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
  

 22 มีนาคม 2561
นางสุมนทิพย์ อยู่สำราญ ผช.หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ส.น. ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ พระอธิการธีระพงษ์ เดชธมโม รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดสว่างเต็กสมบูรณ์ อ.เมือง จ.สกลนค
 
 

 20 มีนาคม 2561
ผศ.ส.น. มอบหมายให้ นายวิทูลย์ แสอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น เดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกพิการ ในพื้นที่ อ.นาแก อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  

 20 มีนาคม 2561
ผศ.ส.น. มอบหมายให้ นายวิทูลย์ แสนอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อผศ. ในเขต จังหวัดนครพนม
 
 

 15 มีนาคม 25
นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกพิการ อ.เมือง อ.เต่างอย และ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
  

 17 มีนาคม 2561
ผศ.ส.น. สอบชิงทุนการศึกษาประจำปี 2561 ให้กับบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำาการ บัตรชั้นที่ 2, 3 ,และ 4  ณ โรงเรียนเมืองสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


 
 

 14 มีนาคม 2561
นายวิทูลย์ แสนอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์  ร่วมกับ ปะธานเครือข่ายทหารผ่านศึก เดินทางไปเยี่ยมทหารผ่านศึกพิการ อ.วานรนิวาส อ.คำตากล้า และ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร  
  

 14 มีนาคม 2561
นายวิทูลย์ แสนอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อผศ. ในเขต จังหวัดนครพนม
 
 

 13 มีนาคม 2561
นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. เดินทางไปออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการ อ.บ้านแพง จ.นครพนม
  

 13 มีนาคม 2561
นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. เดินทางไปเยี่ยมทหารผ่านศึกพิการ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
 
 

 9 มีนาคม 2561
นายวิทูลย์ แสนอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ เดินทางไปเยี่ยมทหารผ่านศึกพิการ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนค
  

 13 มีนาคม 2561
ผศ.ส.น. มอบหมายให้ นายวิทูลย์ แสอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. เข้าร่วมประชุมในการเตรียมการรับเสด็จฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
 
 

  7 มีนาคม 2561
นายวิทูลย์ แสนอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อผศ. ในเขต จังหวัดนครพนม
    9 มีนาคม 2561
นายวิทูลย์ แสนอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อผศ. ในเขต จังหวัดนครพนม
 
 

  6 มีนาคม 2561
นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการ อ.ส่องดาว จว.สกลนคร
  

  6 มีนาคม 2561
นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. เยี่ยมทหารผ่านศึกพิการ อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
 
 

 26 กุมภาพันธ์ 2561
ผศ.ส.น.จัดประชุมแกนนำเครือข่ายทหารผ่านศึก ประจำปี 2561 และทำพิธีเปิดป้ายผ้าแพร สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร
    27 กุมภาพันธ์ 2561
นายวิทูลย์ แสนอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อผศ. ในเขต จังหวัดมุกดาหาร
 
 

 20 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 15.00 น. นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น. ร่วมสังเกตการณ์ฝึกทบทวนระเบียบวินัยเจ้าหน้าที่ รปภ. ณ ศาลจังหวัดนครพนม

    21 กุมภาพันธ์ 2561
นางนงนุช  พันชูจิตร หัวหน้างานสงเคราะหห์ ผศ.ส.น. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น. ร่วมสังเกตการณ์ฝึกทบทวนระเบียบวินัยเจ้าหน้าที่ รปภ. ณ ศาลจังหวัดมุกดาห


 
 

 18 กุมภาพันธ์ 2561
ผศ.ส.น. ร่วมกับ สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร  ร่วมทำบุญวันทหารผ่านศึกประจำปี 2561 ของชมรมเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอส่องดาว จ.สกลนคร
    20 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.00 น. นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น. ร่วมสังเกตการณ์ฝึกทบทวนระเบียบวินัยเจ้าหน้าที่ รปภ ณ ศาลจังหวัดสกลนคร
 
 

 13 กุมภาพันธ์ 2561
นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการ อ.ศรีสงคราม จว.นครพนม


   13 กุมภาพันธ์ 2561
นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. เยี่ยมทหารผ่านศึกพิการ อ.ศรีสงคราม จว.นครพนม
 
 

 8 กุมภาพันธ์ 2561
นางสุมนทิพย์ อยู่สำราญ ผช.หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการ อ.เมืองมุกดาหาร และนิคมฯ นครพนม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 
 

  8 กุมภาพันธ์ 2561
นางสุมนทิพย์ อยู่สำราญ ผช.หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกพิการ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

 
 

 6 กุมภาพันธ์ 2561
นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

  

 6 กุมภาพันธ์ 2561
นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. เยี่ยมทหารผ่านศึกพิการ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
 
   3 กุมภาพันธ์ 2561
ผศ.ส.น. จัดพิธีวางพวงมาลา และสวนสนาม เชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก เนื่องในวันทหารผ่านศึก ณ บริเวณ มทบ.29
    1 กุมภาพันธ์ 2561
ผศ.ส.น. จัดชุดสงเคราะห์เคลื่อนที่ ร่วมกับจังหวัดสกลนคร ณ โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาใน ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จว.สกลน
คร
 
 

     หน้าถัดไป>>> 2 > 3
 


 

        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 063 8878997