ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสกลนคร ภารกิจให้การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


 

 30 มกราคม 2561
นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกพิการ อ.เต่างอย จ.สกลนคร


  

 31 มกราคม 2561
นางสุมนทิพย์ อยู่สำราญ ผช.หส.ผศ.ส.น. และนายวิทูลย์ แสนอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. ประชุมโครงการขุดลอกแก้มลิงหนองปลา ณ อ.พังโคน จ.สกลนคร
 
 

 28 มกราคม 2561
นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น.ประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ ณ โบสถ์อัครเทวดามีคาแอล ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร


  

 30 มกราคม 2561
นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดสกลนคร ณ รร.บ้านจันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
 
 

 

20 มกราคม 2561
นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น. จำหน่ายดอกป๊อบปี้และประชาสัมพันธ์ วันทหารผ่านศึก ณ โรบินสันสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนค
  

  23 มกรมคม 2561
เวลา 09.30 น. นางสุมนทิพย์ อยู่สำราญ ผช.หส.ผศ.ส.น. พ้อมด้วยพนักงาน ผศ.ส.น. ร่วมพิธี วันสถาปนา กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 3 ครบรอบปีที่ 92
 16 มกรมคม 2561
นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการ อ.เมือง จ.นครพนม


18 มกราคม 2561
 นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น. ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงชัยเฉลิมพล ในวันกองทัพไทย ณ มทบ.29
 

13 มกราคม 2561
นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น. ร่วมกิจกรรมในวันเด็ก กับ มทบ.29  ณ บริเวณสโมสรนายทหาร มทบ.29
13 มกราคม 2561
นางสุมนทิพย์ อยู่สำราญ ผช.หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ส.น. ร่วมกิจกรรมวันเด็ก กับสถานีวิทยุกระจายเสียง 909 จ.สกลนคร
 
12 มกราคม 2561
นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วย นายวิทูลย์ แสอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาว ณ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
12 มกรมคม 2561
นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วย นายวิทูลย์ แสอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกพิการ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

11 มกราคม 2561
นางสุมนทิพย์ อยู่สำราญ ผช.หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการ อ.เมือง จว.มุกดาหาร และนิคมฯ นครพนม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
11 มกราคม 2561
นางสุมนทิพย์ อยู่สำราญ ผช.หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกพิการ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

9 มกราคม 2561
นางนงนุช พันธ์ชูจิตร หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
9 มกราคม 2561
นางนงนุช พันธ์ชูจิตร หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกพิการ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
4 มกราคม 2561
นายวิทูลย์ แสนอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ.อผศ
.

5 มกรมคม 2561
นายวิทูลย์ แสอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกพิการ อ.เมือง และ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

กลับ>>> 1
        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 042-711677