ตั้งอยู่  เลขที่  272/15-16  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000  
โทร.  042 711677   โทรสาร 042 716284

ปัจจุบันได้ย้ายสำนักงานมาเป็นที่ทำการชั่วคราว 
ติดสถานีขนส่งแห่งที่ 2  จังหวัดสกลนคร
จนกว่าการก่อสร้าง สำนักงานฯ แห่งเดิมจะแล้วเสร็จ


  
ติดต่อเรา
อีเมล์ของท่าน :
เรื่อง :
ข้อความ :
ส่งพร้อมไฟด์ :
รหัสยืนยัน หาคำตอบจากภาพที่คุณเห็น : Click to reload image
 
 


        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021