เมื่อวันที่ 9 พ.ย.๖๖ นางสุมนทิพย์  อยู่สำราญ รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น. ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราวและผ้าห่มกันหนาว ให้กับทหารผ่านศึก จำนวน 4 ราย ดังนี้
 1. พลทหาร เรือง รุ่งโรจน์ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 เลขที่ ป.36949/23 อายุ 66 ปี พิการด้านการเคลื่อนไหว แขนขาอ่อนแรง ณ บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 4 ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร

 2. พลทหาร หวาด คนยืน ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 เลขที่ 115678/29 อายุ 62 ปี โรคไต สุขภาพไม่แข็งแรง ณ บ้านเลขที่ 167 ม.1 ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร

3. พลทหาร จอม คำนนท์ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1 เลขที่ 4308/51 อายุ 82 ปี พิการด้านการเคลื่อนไหว แขนขาอ่อนแรง ณ บ้านเลขที่ 45 ม.2 นาโสก อ.เมือง  จ.มุกดาหาร
4. พลทหาร สุบิน ศิริวงษ์ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 เลขที่ ป.32850/23 อายุ 67 ปี พิการด้านการเคลื่อนไหว แขนขาอ่อนแรง นอนติดเตียง ณ บ้านเลขที่ 10 ม.10 ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร
 
        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  หัวหน้างานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 042-711677