เมื่อวันที่ 9 พ.ย.66 นางสุมนทิพย์  อยู่สำราญ รอง หส.ผศ.ส.น.
พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น. ออกบริการหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก อำเภอเมือง  จ.มุกดาหาร        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  หัวหน้างานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 042-711677