เยี่ยมทหารผ่านศึกพิการ

เมื่อวันอังคารที่ 6 ส.ค.62 นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ส.น. เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ นายหมู่เอก ประจิต เขียวแพง ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้น 3 เลขที่ 16059/27 ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามฯ อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 66 ม.7 ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม พิการขาข้างขวาอ่อนแรง กระดูกข้อสะโพกขวาเสื่อม เดินลำบาก ต้องใช้ไม้เท้าช่วยเดิน พร้อมมอบผ้าห่ม ไม้เท้าและเงินช่วยเหลือครั้งคราว        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021