31 ม.ค.61 นางสุมนทิพย์ อยู่สำราญ ผช.หส.ผศ.ส.น. และนายวิทูลย์ แสนอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. เดินทางไปเข้าประชุมโครงการขุดลอกแก้มลิงหนองปลา ณ ห้องประชุมรุ่งเรือง ๑ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน อำเภอพังโคน จว.สกลนคร.        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 042-711677