ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะและบำเพ็ญประโยชน์ ในวันวิสาขบูชา  

                           29 พ.ค.61  นางนงนุช พันธ์ชูจิตร หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น. และ สมาชิกเครือข่ายทหารผ่านศึกนอกประจำการ จำนวน 35 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะและบำเพ็ญประโยชน์ ในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี












        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021