27 ส.ค.63 นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น.และสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร โดย พ.ท.อณุ สัตนาโค และคณะ พร้อมด้วย จ่าอากาศตรี ดิรันดร ฮังชัย ประธานเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอเต่างอย จัดประชุมเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอเต่างอย และขยายเครือข่ายการจัดตั้ง ประธานเครือข่ายทหารผ่านศึก ระดับตำบล พร้อมทั้งบริการหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ณ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 063 8878997