พิธีทางศาสนาคลิสต์

              วันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค.61 เวลา 07.30 น. นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น. ประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ โดย พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผบ.มทบ.29 /หส.ผศ.ส.น. มอบหมายให้ พ.อ.ศุภการ บุบพันธ์ รอง มทบ.29 (1) เป็นประธานในพิธีทางศาสนาคริสต์ เนื่องในงานวันทหารผ่านศึกประจำปี 61 ณ โบสถ์อัครเทวดามีคาแอล ต.ท่าแร่ อ.เมือง จว.ส.น.        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 042-711677