เมื่อวันที่ 27 ส.ค.63 นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น.พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น.และสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร โดย พ.ท.อณุ สัตนาโค และคณะ พร้อมด้วย ประธานเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอเต่างอย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน มอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว โดยสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค ผศ.ส.น.ได้ ดำเนินการขอเงินช่วยเหลือรายเดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน อส.ทพ.กองศรี ศรีทิน ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 4 อายุ 58 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว หลังงอผิดรูป ณ ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนค        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 063 8878997