เมื่อ 27 เม.ย.61 นางสุมนทิพย์ อยู่สำราญ ผช.หส.ผศ.ส.น. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น. และ พ.อ.ไพโรจน์ แจ้งพิมาย นายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร นำสมาชิกเครือข่ายทหารผ่านศึก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม และ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021