เมื่อวันที่ 27 เม.ย.61 ผศ.ส.น. มอบหมายให้ นายวิทูลย์ แสอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม ก่อนการประชุมมีพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI แก่ผู้ประกอบการจังหวัดสกลนคร ให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับจังหวัด แก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร
        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021