เมื่อ 27 มี.ค.61 นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น. ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่า และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ของชมรมข้าราชการทหารนอกประจำการ มทบ.29 ณ ห้องโกพลรัตน์ โรงแรมอิมพิเรียลสกล โดยมี พ.อ. ประกอบ ทรัพย์แสนยากร ประธานชมรมข้าราชการทหารผ่านศึกนอกประจำการ มทบ.29 เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ผศ.ส.น. ได้บรรยายสิทธิการสงเคราะห์ด้านสวัสดิการ และภารกิจของ อผศ. ให้กับทหารผ่านศึก และชมรม ฯ ได้รับทราบ รวมถึงประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเป็นสมาชิกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร โดย พ.อ. ไพโรจน์ แจ้งพิมาย นายยกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร ชี้แจ้งเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคม ฯ สร้างความรัก ความสามัคคี เพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึก และในนามของ ผศ.ส.น. ขอแสดงความยินดีกับ พ.อ. อัมพร ศูนย์ศร อุปนายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร ที่ได้รับรางวัล "คนดีศรีสกล จังหวัดสกลนคร"        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021