นายวิทูลย์  แสนอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น.
เดินทางไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ รปภ. อผศ. ประจำจุดในพื้นที่รับผิดชอบ

๑. สำนักงานด่านศุลกากรมุกดาหาร จว.มุกดาหาร
 ๒. ศาลเยาวชนและครอบครัวมุกดาหาร จว.มุกดาหาร
พบปะผู้ว่าจ้าง ณ  ศาลเยาวชนและครอบครัวมุกดาหาร จว.มุกดาหาร


 


 ๓. สำนักงานบังคับคดีมุกดาหาร จว.มุกดาหาร ๔. สำนักงานประปามุกดาหาร จว.มุกดาหาร
 . ศาลจังหวัดมุกดาหาร

 

๖. สำนักงานประกันสังคมมุกดาหาร จว.มุกดาหาร

 ๗. เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร


๘. สถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหารจว.มุกดาหาร
๙. ธกส.สาขามุกดาหาร จว.มุกดาหาร

  

๑๐. สถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหารจว.มุกดาหาร         

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021