เมื่อวันที่ 26 เม.ย.61 ผศ.ส.น. มอบหมายให้ นายวิทูลย์ แสอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. และ สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พื้นที่อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน สำหรับการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ผศ.ส.น. ได้ให้บริการด้านสวัสดิการ และชี้แจงสิทธิการสงเคราะห์ของทหารผ่านศึกในพื้นที่ได้รับทราบ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีหน่วยงานราชการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน มาให้การบริการแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอนิคมน้ำอูน ซึ่งมีประชาชนร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน
        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021