เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
         สมคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร จัดพิธีเปิดป้ายผ้าแพร สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร
ณ  ที่ทำการสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร พ.อ.ไพรโรจน์ แจ้งพิมาย นายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร
โดยมี พล.อ.วิบูลย์พงษ์ กลั่นเสนาะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกทหารนอกประจำการ เป็นประธานในพิธี        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  หัวหน้างานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 042-711677