เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
              พ.อ.ไพโรจน์  แจ้งพิมาย  นายกสมคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร แถลงแผนงาน - นโยบาย สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร   ณ  สโมสรนายทหารสัญญบัตร ค่ายกฤษณ์สีวะรา มทบ.29   

        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  หัวหน้างานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 042-711677