เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
              ผศ.ส.น จัดประชุมแกนนำเครือข่ายทหารผ่านศึก ประจำปี 2561 พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ พลฯ วันชัย พรมหมอก ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้น 4 ได้รับรางวัลทหารผ่านศึกดีเด่นระดับภาคและทำพิธีเปิดป้ายผ้าแพร สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร ณ ที่ทำการสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร หมู่บ้านเด่นธานี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมี พล.อ.วิบูลย์พงษ์ กลั่นเสนาะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกทหารนอกประจำการ เป็นประธานในพิธีพ.อ.ไพโรจน์  แจ้งพิมาย นายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร
กล่าวแถลงนโยบายแนวทางการขับเครื่อนเครือข่ายสงเคราะห์

นางนงคราญ  นันทราช  รอง หส.ผศ.ส.น

แสดงความยินดีกับ พลฯ วันชัย พรมหมอก ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้น 4
ได้รับรางวัลทหารผ่านศึกดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2561
พิธีเปิดป้ายผ้าแพร สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร ณ ที่ทำการสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021