ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร ประจำเดือน ตุลาคม 61

           วันที่ 25 ต.ค.61 ผศ.ส.น. มอบหมายให้ นายวิทูลย์ แสนอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น และ ร.ต.พลชัย โยควัฒน์ ประธานชมรมทหารผ่านศึกอำเภอวานรนิวาส ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร ประจำเดือน ตุลาคม 61 ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร มีส่วนราชการของจังหวัดสกลนครร่วมออกหน่วย จำนวน 48 หน่วยงาน โดยมี นายสมชาย คล้ายทับทิม ปลัดจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน


        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021