23 ม.ค.61 เวลา 09.30 น. นางสุมนทิพย์ อยู่สำราญ พนักงาน ผศ.ส.น. ร่วมพิธี วันสถาปนา กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 3 ครบรอบปีที่ 92 โดยมี พล.ต. สัญชัย รุ่งศรีทอง ผบ.พล.ร.3 เป็นประธานในพิธี
        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 042-711677