เมื่อวันที่ 22 มี.ค.61 ผศ.ส.น. มอบหมายให้ นายวิทูลย์ แสอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกพิการ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเงินรายเดือน ในพื้นที่ อ.พรรณนานิคม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร และ อ.นาหว้า จ.นครพนม ในการนี้ได้มอบ เงินช่วยเหลือครั้งคราว ผ้าห่ม และไม้เท้าค้ำยัน ให้กับทหารผ่านศึกพิการด้วย  ดังนี้

             1.พลฯ พรศักดิ์ เหลาแตว ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 228 หมู่ที่ 5 ต.วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร พิการซีกขวาอ่อนแรง จากโรคเส้นเลือดสมองตีบ

                        2.พลฯ เดชศรี จาดบุญมา ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 118 หมู่ที่ 2 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร พิการขา 2 ข้างอ่อนแรง จากโรกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท

               3.พลฯ ประเย็น ตกพันธ์ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 อายุ 55 ปี บ้านเลขที่ 232 หมู่ที่ 10 ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า จ.นครพนม พิการขา 2 ข้างอ่อนแรง จากโรกล้ามเนื้ออ่อนแรง

        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021