เมื่อ 22 มี.ค.61 นางสุมนทิพย์ อยู่สำราญ ผช.หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ส.น. ร่วมพิธีต้อนรับ บายศรีสู่ขวัญ พระอธิการธีระพงษ์ เดชธมโม รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดสว่างเต็กสมบูรณ์ อ.เมือง จ.สกลนคร
        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021