เมื่อ 21 มี.ค.61  ผศ.ส.น. จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพปี 2561หลักสูตร ผลิตภัณฑ์สานด้วยเส้นพลาสติก ให้กับครอบครัวทหารผ่านศึก เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านขุนเจริญ โดยมีนายกรุงศรี วังชา รองนายก อบต. เดื่อศรีคันไชย เป็นประธานในพิธี และขอขอบคุณ ร.ต. พลชัย โยควัฒน์ ประธานชมรมเครือข่ายทหารผ่านศึก อำเภอวานรนิวาส, ปลัด อบต.เดื่อศรีคันไชย, กำนันตำบลเดื่อศรีคันไชย และ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ที่ให้เกียรติร่วมพิธี และ สนับสนุนอาคารสถานที่ในการอบรม
        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021