เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

                       นางนงนุช  พันชูจิตร หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น. ร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมทบทวนเจ้าหน้าที่ รปภ. เพื่อฟื้นฟูระเบียบวินัยและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ณ ศาลจังหวัดมุกดาหาร


        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021