วันเสาร์ที่ 20 ม.ค.61 นางนงคราญ นันทราช พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น. จำหน่ายดอกป๊อบปี้ และประชาสัมพันธ์ วันทหารผ่านศึก ณ ห้างสรรสินค้าโรบินสันสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 042-711677