เป็นผู้แทนมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกเยี่ยมเยียนและมอบข้าวสารเหนียว

                          เมื่อ 18 ต.ค. 61 นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. เป็นผู้แทนมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก เดินทางไปเยี่ยมเยียนและมอบข้าวสารเหนียว จำนวน 2 กระสอบ พร้อมเงินช่วยเหลือ เดือนละ 2,000 บาท ให้กับครอบครัว พลฯ ประดิษฐ์ ฮุงหวน โดยมีบุตรพิการถึง 4 คน ณ อำเภอพังโคน จว.สกลนคร


        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021