เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

                       นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น.พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น. และ พ.อ.ไพรโรจน์ แจ้งพิมาย นายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร ร่วมทำบุญวันทหารผ่านศึกประจำปี 2561 กับชมรมเครือข่ายทหารผ่านศึก อำเภอส่องดาว เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับทหารผ่านศึกที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละ ณ ศูนย์ประสานงานโอทอป ชมรมเครือข่ายทหารผ่านศึก อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

.        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021