“
วีรชนผู้กล้า วันกองทัพไทย ค่ายกฤษณ์สีวะรา”
มณฑลทหารบกที่ 29 จัดพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทยและพิธีวางพวงมาลัย อนุสาวรีย์พลเอกกฤษณ์สีวะรา เนื่องในวันกองทัพไทย
เมื่อวันที่ 18 ม.ค.66 เวลา 09.00 น. นางสุมนทิพย์  อยู่สำราญ รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ส.น.ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทยและพิธีวางพวงมาลัยอนุสาวรีย์พลเอกกฤษณ์สีวะรา โดยมี พล.ต.ยงยุทธ ขันทวี ผบ.มทบ.29 เป็นประธาน  ณ  ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร
        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  หัวหน้างานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 042-711677