เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นางสุมนทิพย์  อยู่สำราญ รอง หส.ผศ.ส.น. มอบหมายให้ นางนงนุช พันธ์ชูจิตร ผช.หส.ผศ.ส.น.พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ส.น. ร่วมพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล  เนื่องในโอกาสวันกองทัพไทย โดยมี พล.ต.ยงยุทธ  ขันทวี ผบ.มทบ.29 เป็นประธาน ณ  มณฑลพิธี ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร
 


        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  หัวหน้างานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 042-711677