ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ อำเภอเรณูนคร จ.นครพนม

                             เมื่อ 15 พ.ค.61 ผศ.ส.น. มอบหมายให้ นายวิทูลย์ แสอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ บริการด้านการสวัสดิการ และบรรยายสิทธิการสงเคราะห์ ให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก ณ ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร จ.นครพนม ในการนี้ ผบ.มทบ.29/หส.ผศ.ส.น. มอบหมายให้ พ.อ.ศุภการ บุบพันธ์ รอง ผบ.มทบ. 29 พร้อมด้วยคณะนายทหารเดินทางไปตรวจเยี่ยมการออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ในนามของหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสกลนคร แก่ทหารผ่านศึก โดยมี ประธานเครือข่ายชมรมทหารผ่านศึกอำเภอเรณูนคร จ.นครพนม นายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร สัสดีจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสกลนคร ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ในการสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการและครอบครัวทหารผ่านศึก พร้อมกล่าวพบปะกับ ทหารผ่านศึก ที่มารับการบริการจำนวน 100 คน และมอบไม้เท้าแก่ทหารผ่านศึกผู้สูงอายุ        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021