เมื่อวันที่ 15 มี.ค.61 นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วย นายวิทูลย์ แสอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกพิการ พร้อมมอบรถเข็นให้กับทหารผ่านศึกพิการ และมอบเงินช่วยเหลือครั้งคราว ผ้าห่ม และไม้เท้าค้ำยัน ให้กับทหารพิการ ในพื้นที่ อ.เมือง อ.เต่างอย และ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
                       1. มอบรถเข็นให้กับ
                          1.1 พลฯ กองคำ พรมภาพ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 5 ต.ดงชน อ.เมือง จ.สกลนคร พิการขาอ่อนแรง

2 ข้าง จากโรคเส้นเลือดสมองตีบ

                        2.2 นายหนูกัน ปาสานะโก ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 3 อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 200 หมู่ที่ 5 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จว.สกลนคร หมู่ที่ 5 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร พิการขาขวาขาดเหนือเข่า


                        2. ดำเนินการช่วยเหลือเงินรายเดือนให้กับทหารผ่านศึกพิการจำนวน 4 นาย
                        2.1 ส.ต.สมพงษ์ ศิริฟอง ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 5 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จว.สกลนคร พิการประสาทหูเสื่อม 2 ข้าง                        2.2 สมาชิก ละมัย ธนะคำดี ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 3 อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 10 ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร พิการซีกขวาอ่อนแรงจากโรคเส้นเลือดสมองตีบ                        2.3 สมาชิก ประกิจ พลราชม ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 บ้านเลขที่ 174 หมู่ที่ 1 ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร พิการแขนขาอ่อนแรง
ได้รับอุบัติเหตุล้มหัวฟาดพื้นทำให้เลือดคลั่งในสมอง นอนติดเตียงช่วยเหลือตนเองไม่ได้

                   2.4 พลฯ สะอาด ตองตาสี ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 5 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จว.สกลนคร พิการประสาทหูเสื่อม 2 ข้าง.        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021