“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”
วันเด็กแห่งชาติ 2566
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ม.ค.66  นางสุมนทิพย์ อยู่สำราญ รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ส.น. ร่วมกิจกรรมวันเด็ก โดยออกบูธจัดกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล และมอบของขวัญของรางวัลให้เด็กๆ และเยาวชนที่มาร่วมงานวันเด็ก ณ  บริเวณภายในค่ายกฤษณ์สีวะรา มทบ.29 อ.เมือง จ.สกลนคร        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  หัวหน้างานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 042-711677