เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นางสุมนทิพย์  อยู่สำราญ รอง หส.ผศ.ส.น. มอบหมายให้ นางนงนุช พันธ์ชูจิตร ผช.หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ส.น. ร่วมกิจกรรมวันเด็ก กับสถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สกลนคร  ออกบูธจัดนิทรรศการและแจกของรางวัลให้กับเด็กๆ ที่เข้าร่วมงาน โดยมี พลตรี ม.ล.ประวีร์  จักรพันธุ์ ผอ.สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566  ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  หัวหน้างานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 042-711677