ประชุมร่วมกับ มทบ.29
                                เมื่อวันที่ 13 มี.ค.61 ผศ.ส.น. มอบหมายให้ นายวิทูลย์ แสอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. เข้าร่วมประชุมในการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานปริญญาบัตรฯ ณ ห้องประชุม มทบ.29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมี พลตรี สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผบ.มทบ.29 เป็นประธานการประชุม

        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021