13 มกราคม 2561 เวลา 8.00 น. บริเวณสโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น. ร่วมกิจกรรมในวันเด็ก กับ มทบ.29 โดยได้นำสิ่งของ ต่างๆ เสื้อ รองเท้า มาแจกจ่าย รางวัล รวมถึงได้นำมาสคอต มาแสดงในงานด้วย เพื่อเปิดให้บุตรหลานของกำลังพล มทบ.29 และเด็กภายนอก ได้แสดงออกถึงความสามารถ ด้านต่างๆ โดย พลตรีสุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29 พร้อมด้วย พ.อ.ศุภการ บุบพันธ์ รอง ผบ.มทบ.29 เปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 042-711677