วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสุมนทิพย์ อยู่สำราญ ผช.หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ส.น. ร่วมกิจกรรมวันเด็ก กับสถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สกลนคร โดยได้นำ ขนม และของเล่น ต่างๆ ไปแจกจ่ายให้กับเด็กๆ ที่เข้าร่วมงาน โดยมี พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม ผอ.สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแหงชาติประจำปี 2561        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 042-711677