เมื่อวันที่ 12 ม.ค.66 นางสุมนทิพย์  อยู่สำราญ รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วยพนักงาน ผศ.ส.น. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ พร้อมมอบเสื้อกันหนาว และเงินช่วยเหลือครั้งคราว ให้กับ นายเดือน  สีเสนาะ ครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ 1  อยู่บ้านเลขที่ 20112/24 อายุ 96 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง ณ บ้านเลขที่ 13 หมู่ 10 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม


        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  หัวหน้างานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 042-711677