ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ทหารผ่านศึกเพื่อประกอบการพิจารณาขอที่ดินทำกินจาก อผศ.

                             11 พ.ค.61 ผศ.ส.น. มอบหมายให้ นายวิทูลย์ แสอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. เดินทางไปตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของทหารผ่านศึกที่มีภูมิลำเนา จ.มุกดาหาร เพื่อประกอบการพิจารณาบรรจุเป็นสมาชิกนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก ทรายขาว ดังนี้

                   1. อส.ทพ.ธงชัย ไวยพันธ์ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 เลขที่ 12673/30 บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 4 ต.เหล่าหมี อ.ดอลตาล จ.มุกดาหาร                   2. พลฯ วิรัต ผิวขำ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 เลขที่ ป.280854/41 บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 9 ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
                   3.นางมาริสา อาจวิชัย ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 3 บ้านเลขที่ 245 หมู่ที่ 3 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021