ออกบริการหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่

                             เมื่อวันที่ 11 เม.ย.62 นางนงนุช พันธ์ชูจิตร หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. และ พนักงาน ผศ.ส.น. ออกบริการหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ชี้แจงภารกิจของ อผศ. ให้กับทหารผ่านศึกพร้อมครอบครัว มารับการบริการสงเคราะห์ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และ นิคมฯ ทหารผ่านศึก อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021