11 ม.ค.61 นางสุมทิพย์ อยู่สำราญ ผช หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. เดินทางไปเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก
พิการ เพื่อมอบผ้าห่มกันหนาว และมอบเงินช่วยแหลือครั้งคราว พร้อมดำเนินการช่วยเหลือเงินรายเดือน ดังนี้

              1.พลฯ จิตตศักดิ์ พันธ์นาค ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 3 เลขที่ 3078/19 อายุ 67 ปี บ้านเลขที่ 12 ม.5 ต.ดงหมู อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร พิการซีกขวาอ่อนแรง
            2.พลฯ เสมียน เชื้อตาเคน ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 เลขที่ ป.33831/23 อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 26 ม.3 ต.ดงหมู อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร พิการซีกขวาอ่อนแรง
        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 042-711677