ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ทหารผ่านศึกเพื่อประกอบการพิจารณาขอที่ดินทำกินจาก อผศ.

                             เมื่อ 10 พ.ค.61 นางสุมนทิพย์ อยู่สำราญ ผช.หส.ผศ.ส.น.พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น เดินทางไปตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของ พลฯ พูลทรัพย์ มาดา ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 4 ป.เลขที่275370/40 ณ บ้านเลขที่ 29 ซ.รักมุกดาหาร ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร เพื่อประกอบการพิจารณาขอที่ดินทำกินจาก อผศ.        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021