รดน้ำดำหัว พ.อ.ไพโรจน์ แจ้งพิมาย นายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร

                                          วันพุธที่ 10 เม.ย.62  นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น. และ พ.อ. อัมพร ศูนย์ศร อุปนายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร เดินทางไปเยี่ยม รดน้ำดำหัว พ.อ.ไพโรจน์ แจ้งพิมาย นายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนครเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย ขอให้ท่านหายป่วยไวๆ กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม มีพลังในการต่อสู้
        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021