รดน้ำ ขอพร ผู้บังคับบัญชา

                   เมื่อวันพุธที่ 10 เม.ย.62 พนักงาน ผศ.ส.น. รดน้ำ ขอพร ผู้บังคับบัญชา นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. และ พ.อ. อัมพร ศูนย์ศร อุปนายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดสกลนคร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ ขอให้พนักงาน ผศ.ส.น. พร้อมครอบครัว มีความสุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข์ โศก โรคภัย ทั้งหลาย ทั้งปวง สุขสมหวัง พบเจอแต่สิ่งดีๆ ตลอดปี และตลอดไป        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021