มื่อ 10 เม.ย.61 นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกและมอบรถเข็นผู้พิการ ดังนี้

                  1. พลฯ ไพบูลย์ เชื้อชัย อายุ 62 ปี ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 พิการเป็นอัมพาต แขนขาอ่อนแรง เดินลำบาก ณ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
                2. พลฯ สม สุขศาลา อายุ 63 ปี ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 พิการซีกขวาอ่อนแรง เดินลำบาก ณ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 


        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021