เมื่อ 10 เม.ย.61 นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น. พร้อมด้วย พนักงาน ผศ.ส.น. เดินทางไปออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ บริการด้านการสวัสดิการ และบรรยายสิทธิการสงเคราะห์ ให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก ณ ที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์ จว.สกลนคร พร้อมนำไม้เท้าค้ำยันให้กับทหารผ่านศึกสูงอายุ แขนขาอ่อนแรง ขอบคุณ พลฯ สมัคร รวมออม ประธานเครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอเจริญศิลป์ ที่ประชาสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดียิ่ง        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021