ผศ.ส.น. ตรวจเยี่ยม รปภ.อผศ.

          เมื่อวันที่ 9 มี.ค.61 นายวิทูลย์ แสนอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ.อผศ. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ฯ ตามแผนงานด้านรักษาความปลอดภัยของ สำนักรักษาความปลอดภัย อผศ. ประจำจุดต่างๆ จำนวน 3 หน่วยงาน ดังนี้

1.ธกส.สาขาพังโคน จ.สกลนคร

2. ธกส.สาขาสว่างแดนดิน จ.สกลนคร3. ธกส.สาขาพรรณานิคม จ.สกลนคร        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021