9 มีนาคม 2561

                   เมื่อ 9 มี.ค.61 นายวิทูลย์ แสอุบล เจ้าหน้าที่งานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารผ่านศึกพิการเพื่อดำเนินการช่วยเหลือเงินรายเดือน และได้มอบผ้าให้กับทหารพิการ จำนวน 6 ราย ดังนี้

             1. สมาชิก สมบัติ วรรณวัลย์ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 เลขที่ 0112949/29 อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 5 ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จว.สกลนคร พิการไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย แขนขาอ่อนแรง นอนติดเตียง
                   2. สมาชิก ไสว จู่จร ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 เลขที่ 0096764/27 อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 5 ต.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จว.สกลนคร พิการขาอ่อนแรง 2 ข้าง เดินลำบาก

                  3. พลฯ ประสาท บุญทด ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 เลขที่ ป.0129469/27 อายุ 57 ปี บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 10 ต.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จว.สกลนคร พิการหลังค่อม
                  4. พลฯ สมใจ อัมวงษา ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 เลขที่ 093505/26 อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 6 ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จว.สกลนคร พิการขาอ่อนแรงจากโรคเส้นเลือดสมองตีบ และพิการทางสายตาและหูตึง

                  5. อส.ทพ.พรม ขามช่าง ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 เลขที่ 020957/48 อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 100 หมู่ที่ 4 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จว.สกลนคร พิการตาบอด
                  6. พลฯ ภูมิดล อรรถสาร ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 เลขที่ ป.0074333/25 อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 126 หมู่ที่ 11 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จว.สกลนคร พิการขา 2 ข้างเป็นอัมพาต เดินไม่ได้

        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 088 4064021