เมื่อ 8 ก.ย. 63 นางนงคราญ นันทราช รอง หส.ผศ.ส.น.มอบหมายให้ นางนงนุช พันธ์ชูจิตร หัวหน้างานสงเคราะห์ ผศ.ส.น. พร้อมพนักงาน ผศ.ส.น. ออกบริการให้การสงเคราะห์เคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ที่มารับการสงเคราะห์ ณ หอประชุมอำเภออากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร        

Copyright (c) 2018 by  www.wvoskn.com
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ติดต่อ Admin นายวิทูลย์  แสนอุบล  เจ้าหน้าที่งานสงเคราห์ ผศ.ส.น. โทร 063 8878997